Từ điển Anh - Việt

adaptational nghĩa là gì, cách dùng từ adaptational

Nghĩa của từ "adaptational" theo từ điển Anh - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "adaptational" trong tiếng Anh - Việt

Adjective

  • thuộc vê, hoặc liên quan tới sự thích nghi, chỉnh sửa
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary