Từ điển Pháp - Việt

alarme nghĩa là gì, cách dùng từ alarme

Nghĩa của từ "alarme" theo từ điển Pháp - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "alarme" trong tiếng Pháp - Việt

Danh từ giống cái

 • hiệu báo nguy, hiệu báo động
  • Sonner l'alarme
   báo động
  • Sirène d'alarme
   còi báo động
 • mối lo sợ
  • Cessez vos alarmes
   thôi đừng sợ nữa
  • Fausse alarme
   mối lo sợ không căn cứ
Từ liên quan
 • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary