Từ điển Anh - Việt

confiding nghĩa là gì, cách dùng từ confiding

Nghĩa của từ "confiding" theo từ điển Anh - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "confiding" trong tiếng Anh - Việt

Tính từ

  • cả tin
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary