Từ điển Anh - Việt

glaciation nghĩa là gì, cách dùng từ glaciation

Nghĩa của từ "glaciation" theo từ điển Anh - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "glaciation" trong tiếng Anh - Việt

Danh từ

  • sự đóng băng
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary