Từ điển Anh - Việt

hybridization nghĩa là gì, cách dùng từ hybridization

Nghĩa của từ "hybridization" theo từ điển Anh - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "hybridization" trong tiếng Anh - Việt

Danh từ

  • sự lai giống
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary