Từ điển Pháp - Việt

odontologiste nghĩa là gì, cách dùng từ odontologiste

Nghĩa của từ "odontologiste" theo từ điển Pháp - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "odontologiste" trong tiếng Pháp - Việt

Danh từ

  • thầy thuốc khoa răng, nha sĩ
Từ liên quan
  • Từ đồng nghĩa: 
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary