Từ điển Pháp - Việt

sept nghĩa là gì, cách dùng từ sept

Nghĩa của từ "sept" theo từ điển Pháp - Việt. Tra cứu ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, cách dùng từ "sept" trong tiếng Pháp - Việt

Tính từ

 • bảy
  • Sept jours de la semaine
   bảy ngày trong tuần
 • (thứ) bảy
  • Chapitre sept
   chương bảy

Danh từ giống đực

 • bảy, số bảy
  • Habiter au sept
   ở nhà số bảy
 • mồng bảy
  • Le sept de chaque mois
   mồng bảy mỗi tháng
 • (đánh bài) (đánh cờ) con bảy
  • Le sept de coeur
   con bảy cơ
Từ liên quan
Kết quả tìm kiếm liên quan
Bình luận
Tra từ khác/ Dictionary